Logo Fermette Rond

Reservering- en betalingswijze:

Uw reservering is geaccepteerd zodra wij uw aanbetaling (50% van het totale bedrag) hebben ontvangen. Wij vragen u dit uiterlijk binnen 7 dagen na reservering aan ons over te maken. Na ontvangst van uw aanbetaling bevestigen wij uw reservering per email, uw boeking is dan definitief.

Het restant bedrag kunt u uiterlijk 6 weken voor aankomst overmaken.

Arriveert u binnen 6 weken na de reservering, dan vragen wij u het volledige bedrag over te maken.

Annuleren

U kunt uw reservering telefonisch of per e-mail annuleren. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Bij annulering tot 6 weken voor aankomst krijgt u uw aanbetaling minus 10% annuleringskosten terug. 

Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst, bent u de gehele aanbetaling verschuldigd.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij verlenen u geen restitutie wanneer u later aankomt en/of eerder vertrekt dan de gereserveerde datum.

Annulering door verhuurder

Indien wij, door onvoorziene omstandigheden, de overeenkomst moeten annuleren, brengen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Het volledige bedrag dat u aan ons betaald heeft, storten wij terug op uw rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele consequenties als gevolg van annulering van onze zijde.

Inchecken

Inchecken kan vanaf 16:00 tot 22:00 uur. Komt u eerder of later aan, laat het ons dan even telefonisch of via whatsapp weten. ( +33 6 70 37 91 57)

Uitchecken kan tot 10:00 uur.

 

Fermette en France is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen.
In geval van beschadiging van eigendommen van Fermette en France brengen wij het bedrag van reparatie of vervanging in rekening.

Bankgegevens:

M. OU MME STRATEGIER MARCUS

Banque (FR):

IBAN:11006 21024 52139972376 33

FR76 1100 6210 2452 1399 7237 633

BIC: AGRIFRPP810

Bij reservering bevestigt u kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en deze te accepteren.

Fermette en France

Sluit dit tabblad, of ga via het pijltje in uw browser terug,  en u komt weer op de aanvraag pagina terecht

Réservation et mode de paiement :

Votre réservation est acceptée dès que nous avons reçu votre acompte (50 % du montant total). Nous vous demandons de payer ce montant dans les 7 jours suivant la réservation. Après réception de votre acompte, nous confirmerons votre réservation par e-mail.`

Vous pouvez transférer le montant restant au moins 6 semaines avant votre arrivée.

Si vous arrivez dans les 6 semaines suivant la réservation, nous vous demanderons de transférer le montant total.

Annulation

Vous pouvez annuler votre réservation par téléphone ou par e-mail. Vous recevrez une confirmation par e-mail.

Si vous annulez jusqu’à 6 semaines avant l’arrivée, nous vous rembourserons votre acompte moins des frais d’annulation de 10 %.

Si vous annulez dans les 6 semaines précédant votre arrivée, vous devrez payer la totalité de l’acompte.

Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation.

Nous ne vous rembourserons pas si vous arrivez plus tard et/ou partez plus tôt que la date réservée.

Annulation par le propriétaire

Si, en raison de circonstances imprévues, nous devons annuler le contrat, nous vous en informerons immédiatement.

Le montant total que vous nous avez versé sera remboursé sur votre compte.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultant d’une annulation de notre part.

Check-in

L’enregistrement est possible de 16h00 à 22h00.
Si vous arrivez plus tôt ou plus tard, veuillez nous le faire savoir par téléphone ou par whatsapp.( +33 6 70 37 91 57)
Merci d’avoir quitté le gîte avant 10 heures.


Fermette en France n’est pas responsable des dommages et/ou de la perte de vos propriétés.

En cas de dommage à un bien appartenant à Fermette en France, nous facturerons le montant de la réparation ou du remplacement.

 

Coordonnées bancaires :
M. OU MME STRATEGIER MARCUS

Banque (FR) :

IBAN:11006 21024 52139972376 33

FR76 1100 6210 2452 1399 7237 633

BIC : AGRIFRPP810

En réservant, vous confirmez que vous avez lu et accepté nos conditions générales.

Fermette en France

Fermez cet écran, ou revenez en arrière en utilisant la flèche de votre navigateur, et vous reviendrez à la page de demande.